Project Description

Chủ đầu tư: Công ty CP TM & DL Hoàng Liệt Hạ Long
Giá trị hợp đồng: 34.784.488.155 VNĐ
Hạng mục thi công: Cung cấp đá lát, gạch ốp, gạch INAX; cung cấp và lắp đặt đồ gỗ nội thất…